PRIJAVLJENE IDEJE

POBEDNIK: NE PRLJAJ! (UNDP obuka)

Aleksandra Stanković

Ideja projekta je nastavak pilot projekta Ekologičan, koji se pokazao veoma korisnim nakon implementacije. Ideja je da se osnovci 4. razreda, sa prostora Grada Niša (18 škola)kroz radionice (od edukativnog i praktičnog dela) informišu o zagađenju svoje okolone, značaju poštovanja i čuvanja životne sredine i značaju selektivnog odlaganja otpada, kao jednim od najboljih mehanizama za održivi razvoj . Nakon radionica škole učesnice bi bile opremljene kontejnerima za selektovno odlaganje otpada i spojene sa reciklažnim centrima. Na taj način bi škole vršile edukativnu ulogu i stvaranje dobrih navika kod dece, dale svoj doprinos zaštiti životne sredine i ujedno bi škole imale male novčane nadoknade od predaje otpada, a koja se pokazala izuzetno značajnom. Pored dece kao primarne ciljne grupe, skretanje pažnje biće usmereno i na lokalno stanovništvo kroz EKO akcije, koje se ralizuju na najprometnijim mestima, kao i razvoj biznisa reciklaže ILI organizacije muzičkog događaja za mlade-EKOfest

POBEDNIK: Priče dvoglavog orla

Dušan Miletić

Naša ideja tiče se stvaranja jedinstvenog dokumentarno-igranog serijala koji će prezentovati neobična mesta i lepotu naših krajeva, kroz prizmu, istorijskih činjenica, s jedne strane, a s druge strane- mitova i legendi, kojih malo ima u literaturi, a koje kao bitan element narodne kulture najbolje govore o esenciji ovog podneblja.
Discovery i Histori neguju forme koje su veoma prijemčive za publiku svih kontinenata, pa naši ljudi veoma često mnogo više znaju o istoriji, mitovima i legendama drugih zemalja, nego što je to primer sa pričama u vezi sa sopstvenim blagom. Rekonstrukcijom događaja, uz pomoć scenskog nastupa, sinergijom naracije i arhivske građe, možemo oživeti dvorce, ponovo predstaviti velike bitke i građevine koje odišu mistikom vekovima. SBB najbolje zna kakvog odjeka može imati takav serijal. SBB može direktno oživeti našu ideju, koju kao naš partner sa ponosom može uvrstiti u programsku šemu svojih kanala. To bi bio naš prozor u svet!

POBEDNIK: Sa problemima na ti - podrška mladima

Zorica Mihailović

“Sa problemima na ti” je projekat koji se bavi pružanjem besplatne psihološke podrške mladima (14-30 godina) sa teritorije Beograda kroz individualne i grupne psihološke seanse, psihološko savetovanje putem Skype-a i psihoedukativne programe (treninge i radionice).
Cilj naše ideje je da, pružanjem usluga psihološke podrške doprinesemo:
- smanjenju jednog od vodećih rizika po zdravlje mladih a to su emocionalni problemi
- razvijanju i unapređivanju veštine koja će mladima omogućiti adekvatan izbor zanimanja i unaprediti njihovu zapošljivost
-usvajanju i unapređenju socijalnih veština, veština komunikacije i veština rešavanja problema
-razbijanju predrasuda koje predstavljaju prepreku za traženje psihološke pomoći.
Tokom 2016. godine sproveli smo istraživanje o potrebama mladih za ovom vrstom usluge na uzorku od 15O studenata i srednjoškolaca iz Beograda, 10 njih je učestvovala u pilot seansama i izradjen je program seansi sa jasno definisanim koracima i ciljevima.

POBEDNIK: KUD mladih Novi Pazar

Emina Brunčević

Cilj nam je da pokrenemo multietničko kulturno-umetničko društvo mladih u Novom Pazaru, jer tako nešto treba ovom gradu. Obuhvatilo bi sve zainteresovane srednjoškolce i bivše srednjoškolce, za početak, a kasnije bi se radilo i na oformljenju dečjeg ansambla i ansabla odraslih. Namenjeno je ljubiteljima folklornih igara, a folklorne igre su svojom sustinom čuvari tradicije ali i druženja i putovanja.

POBEDNIK: HUB edukativnih inovacija

Milan Petrović

"HUB edukativnih inovacija" je ideja o #OpenSpace-u u kome ćemo učenicima otvoriti ceo svet inovacija koje pripadaju 2017. godini, ali ne i obrazovnom sistemu u Srbiji 2017.
Zamislite slobodan prostor, bez pregrada, a pun gdegod pogledate: u jednom uglu roboti za programiranje, u drugom 3D štampači, u trećem neki brejnstorming na pametnoj tabli, volontere i stručnjake koji drže predavanja i razgovaraju/misle sa svima ravnopravno.
Želimo mesto na kome će oni koji imaju želje moći da razvijaju svoj talenat, a ne da čekaju kaskajući za prosekom svoje učionice. Želimo da pomognemo svima da uče drugačije. Želimo da svima ponudimo ono što je naša prosveta zaboravila ili nikad nije imala: lični pristup i predmete kao što su preduzetništvo, marketing, razvoj ideja, snalaženje sa informacijama i još mnogo toga.
Imaćemo naravno i veb platformu. Razvili smo već sistem podrške i nekoliko kurseva, ali želimo da inoviramo što više predmete i otvorimo se za što više dece. Za to nam treba pomoć.

POBEDNIK: Park Nauke

Ana Markovic

Naša aktuelna ideja je da najbolje eksponate sa festivala nauke "Daj(t)e se na znanje!" koji se održava poslednjih pet godina i koji ima međunarodni karakter, izlažemo u prostorijama škole, a od prikupljenih eksponata pravimo zbirku radova za Naučni park čiju realizaciju planiramo u dvorišnom prostoru škole. Namera je da u tom prostoru, u opuštenoj atmosferi, sa prikladnim modelima naučnih eksprimenata i dostignuća, promovišemo značaj nauke i omogućimo učenicima da u prirodnom ambijentu spoje zabavu i učenje. Kroz saradnju sa lokalnom zajednicom i povezivanje sa Gradskom turističkom agencijom obezbedili bismo održivost ovog projekta i dalju izgradnju Naučnog Parka. Uz posetu najstarijoj školi u Srbiji, školi od posebnog nacionalnog interesa, Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, u turističku ponudu grada Kragujevca uvrstili bismo i posetu našem naučnom Parku i tako pomirili prošla i buduća vremena.

POBEDNIK: Resursni centar "RoboLab"

Regionalni centar za talente Zrenjanin,kontakt osoba Robert Sabo

Ideja je formiranje resursnog centra za robotiku pri Regionalnom centru za talente.Poznato je da robotika kao oblast objedinjuje znanja iz više oblasti kao što su informatika i programiranje, elektronika, fizika, matematika, mehanika...U centru bi zainteresovani i nadareni učenici osnovnih škola sticali dodatna znanja i veštine iz ovih oblasti i naučili da praktično primenjuju svoje znanje.Osim edukacije učenika, Centar bi se bavio i organizacijom seminara,stručnih skupova i obuka za nastavnike TIO.
Zrenjanin je grad koji je prepoznao značaj IT sektora tako da pored dve visokoškolske ustanove koje školuju kadrove za ovu oblast, grad je pomogao otvaranje IT inkubatora, jedan je od osnivača IT klastera a stimuliše se i dolazak IT kompanija, kojih u Zrenjaninu ima već nekoliko.
Cilj naše ideje je da se mladima u što ranijem dobu omoguće uslovi za dodatno obrazovanje u IT oblasti, kako bi kasnije kroz školovanje i zaposlenje u svom gradu pomogli da Zrenjanin bude motor razvoja u regionu

POBEDNIK: programiGranje

Miloš Milosavljević

Ideja je da se, na nivou grada, formira radionica u kojoj bi se deca osnovnoškolskog uzrasta upoznavala sa programiranjem, uz praktičnu primenu novostečenog znanja.
Radionica bi obuhvatala grafičko programiranje u programu Scratch (u kojem bi se pravile animacije, igrice, programi), ali i programiranje robota kao i Arduino kontrolera i Raspberry Pi računara uz upotrebu raznih senzora, motora, dioda... Tako bi deca, kroz zabavu, ovladala programerskim načinom razmišljanja i osnovnim znanjem iz oblasti informatike, elektronike, robotike i mehatronike. Stečeno znanje bi im pomoglo pri odabiru srednje škole i verovatno bi predstavljalo njihov prvi korak u svet programiranja.
Cilj je takođe i upoznati najmlađe da računari ne služe samo za igranje i društvene mreže, već se mogu koristiti i za mnoge kreativne i podjednako zanimljive aktivnosti.
Obuka bi se održavala u digitalnom kabinetu OŠ "Radoje Domanović"
(saglasnost škole je već obezbeđena, kao i deo neophodne opreme).