PRIJAVLJENE IDEJE

Audio-akcenatski rečnik

Slobodan Novokmet

Audio-akcentaski rečnik bi bio jedinstvena baza reči u srpskom jeziku akcentovanih u skladu sa normom srpskoga jezika i time bi predstavljao prvi i jedini projekat ovakvog tipa u Srbiji. Glavni cilj projekta je osavremenjivanje srpskog digitalnog kulturnog prostora didaktičkom, edukativnom i besplatnom veb-alatkom koja može biti od neprocenjive koristi u školskom sistemu, audio-vizuelnim medijima, kulturnim ustanovama kojima je očuvanje i negovanje jezičke kulture jedna od važnijih aktivnosti itd.
Upotrebna vrednost je ogromna, budući da je ovaj tip rečnika namenjen svim govornicima srpskog jezika, ali prevashodno nastavnicima i profesorima, učenicima, novinarima, urednicima radio-televizijskih emsija, glumcima, besednicima i svim učesnicima u javnom životu.

Prerada morske vode u pijacu

Aleksandar Paunovic

Koristi se toplotni deo sunceve energije koji se transportuje do grejaca. Dakle, radi se o preradi vode pomocu sunceve energije. Mogu se napraviti u razlicitim velicinama.

Vakuum komora

Dejan Dotlić

Želim da napravim komoru za vakuumsku metalizaciju svih materijala.
Proces je slican elektrolizi sa razlikom što ne uključije opasne hemikalije i ekološki je čist bez otpada. Ta tehnologija se koristi za na primer metalizaciju farova u auto industriji.
Gotova komora u svetu košta oko
500.000 eur.
Moja ideja je da napravim tri komore
za oko 50.000 eur. razlicitih velična.Sa
Tim komorama mogu da hromiram, cinkujem,aliminiziram metalne i nemetalne predmete do 2,5 m dužine,
za lokalne klijente( restauratore vozila, umetnicke radionice i industriju.)

Besplatna škola tenisa

Boriša Zornić

Veliki uspesi naših tenisera doprineli su ogromnom povećanju intresovanja za bavljenje tenisom.Najveći broj zaintresovanih su deca.Mnogi od njih najčešće iz materijalnih razloga nisu u stanju da sebi priušte plaćanje mesečne članarine .Klub je iz tog razloga puno puta organizovao besplatne škole tenisa koje zbog egzistencije kluba nisu mogle da traju duže od par nedelja.
Naš cilj je uključivanje što većeg broja dece u organizovan sistem bavljenja sportom kroz besplatne škole tenisa .Trajanje obuke za razliku od prethodnih pokušaja neće biti ograničeno vremenski.Kraj obuke podrazumevaju usvojene veštine iz osnovnih elemenata svakog polaznika škole.
Na ovaj način Klub će obezbediti bazu za povećanje broja članova i stvaranje novih takmičara...

''Ne prljaj, IMAM REŠENJE!'' (UNDP obuka))

Dejan Letić

Izrada dokumentarnog filma putem upoređivanja zemalja bivše SFRJ (odnosno zemalja na Balkanskom poluostrvu koje pokriva SBB) sa iskustvima Italije u domenu upravljanja i spaljivanja otpada. Fokus projekta bi bio na prikazu tehnološkog rešenja valorizacije otpada u Milanu i akutnog problema divljih deponija na teritoriji Republike Srbije, sa potencijalom da projekat narednih godina uključi i druge zemlje Evropske Unije. Upoznavanje stanovništva sa mogućnošću valorizacije otpada, njegovom tranformacijom u električnu energiju, predstavlja primaran cilj ovog dokumentarca.

FINALISTA: Video nadzor preko SBB-a

Miodrag Racković

U zgradama gde smo postavili ONT (ili ćemo postaviti), postaviti još jedan uređaj sa namenom da se “iznajmi” skupštini stanara u toj zgradi. Definisati poseban paket.
Na taj uređaj povezati video nadzor koji postoji u toj zgradi, dodeliti statičku IP adresu i omogućiti da samo korisnici SBB usluga imaju pristup praćenju video nadzora u realnom vremenu. Pristup bi bio omogućen sa uređaja koji su prijavljeni za UNIFI mrežu(trenutno 5 uređaja po ugovoru).
Ukoliko skupština želi može dodatno da iznajmi prostor na našim serverima i da se na njima snima-čuva sedmodnevni, petnaestodnevni ili mesecni zapisi video nadzora.
Svaki stanar koji bi želeo da koristi ovu uslugu plaćao bi naprimer 1 euro mesečno uz već postojeće obaveze prema SBB-u, a ne skupština stanara objedinjeno.
Cilj ovoga bio bi da se korisnici kroz ovaj servis zadrže na SBB mreži,
U perspektivi:
-Toplanu Novi Sad prebaciti na ovaj uređaj.
-Ponuditi serviserima liftova da prate rad liftova, itd.

Svezdrav

Stevan Jokić

Tokom post i istraživačkog rada razvijeno je više rešenja koje primenom mobilnog mogu proveriti zdravlje, kondiciju i stres. Ideja je da se korisnicima pruže intuitivne poruke o njihovom stanju kao i da se izvrši savetovanje.
Npr.dosta se govori da je fizička aktivnost blagotvorna, ali naša ideja je da korisnicima pružimo mogućnost da to i izmere, koliko je to poboljsanje, da dobiju savete prilagođene njima, a ne generičke poruke, da provere u kakvoj su kondiciji u poređenju sa drugima.
Kako? Pokrenuli smo aplikaciju Heart Rate Camera na Google Play, aplikacija ima oko 1000 aktivnih korisnika. Prikupljeno je vise od 20000 snimaka širom sveta čime su napravljeni prvi koraci u formiranju big-data koji se već koriste za rangiranje rezulztata prema godinama, aktivnosti, polu.. Big Data će biti u konstantnoj upotrebi i unapređivanju kako bi se našli paterni ponašanja najzdravijih korisnika i ovi paterni se koristili za savetovanje. Moguće je gledati TV i unapređivati zdravlje, znamo kako

Do samostalnog života mladih sa hendikepom

Udruzenje studenata sa hendikepom Kragujevac- Natasa Jevtovic

Osnovni cilj projekta je otvaranje copy centra koji pored fotokopiranja podrazumeva i pružanje usluga digitalne štampe, čime bi se doprinelo unapređenju položaja osoba sa hendikepom na tržištu rada, osnaživanju osoba sa hendikepom na tržištu rada, unapređenju kompetencija i jačanju konkurentnosti. Projekat direktno doprinosi unapređenju uslova za lični i društveni razvoj mladih sa hendikepom i punom uključivanju u društveni život zajednice.
Otvaranje digitalne štamparije u prostorijama Udruženja omogućava finansijsku nezavisnost Udruženja, finansijsko osamostaljivanje tri zaposlene osobe sa hendikepom, i duplo niže cene usluga za građane.
Glavni cilj projekta je zapošljavanje troje polaznika u digitalnoj štampariji koja je smeštena u prostorijama Udruženja.
Predviđene aktivnosti su:
Obuka „Print studio“ iz oblasti grafičkog dizajna u trajanju od 6 meseci za 3 učesnika/ica;
Zapošljavanje u digitalnoj štampariji;
Promocija i medijska kampanja

Kroz saradnju do promena

CEPORA Centar za pozitivan razvoj dece i omladine - Lidija Bukvić

Mladi su danas nedovoljno aktivni, usmereni su na onlajn komunikaciju i nedovoljno učešća uzimaju u životu svoje zajednice i društveno značajnim akcijama. Zbog toga ne ostvaruju dovoljno socijalnih kontakata sa drugima iz svog okruženja i ne postoje pozitivne veze između same zajednice i mladih koji u njoj žive. Mi želimo da okupimo grupu mladih koji će osmisliti socijalnu kampanju u zajednici kroz kreiranje i izvođenje pervazivne igre (igre u realnom prostoru i vremenu) sa ciljem da na inovativan i interaktivan način ojačamo komunikaciju između mladih i zajednice. Grupa mladih bez roditeljskog staranja i njihovih vršnjaka iz srednjih škola će istraživati lokalnu zajednicu Braće Jerković (u kojoj se nalazi dom "Jovan Jovanović Zmaj"), nakon čega će osmisliti igru u zajednici u kojoj će učesnici, građani lokalne zajednice, kroz rešavanje zadataka i tragova kroz celo naselje, otkrivati njegove dobre i loše strane. Nakon toga biće sačinjen izveštaj sa zaključcima i dostavljen GO Voždovac.

VOLIM KNJIGE

Ljiljana Maširević

VOLIM KNJIGE predstavlja besplatnu razmenu knjiga. Portal www.volimknjige.com je dosad razmenio mnoštvo knjiga putem afirmativnih radionica na javnim prostorima i realizacijom berza u okviru kojih su građani donosili knjige koje im nisu potrebne a odnosili one koje im se dopadaju. Razmena je besplatna a osnovni cilj je senzibilisanje dece i mladih za knjigu i čitanje a potom i njihovih roditelja. U okviru predloženog projekta želimo da u berzu ubacimo i besplatne udžbenike, kako bismo roditeljima olakšali odgajanje dece i minimalizovali stres oko nabavke literature za školu. Autorka ovog portala, Ljiljana Maširević, i sama bibliotekarka je pokretač inicijative i autorka svih sadržaja u okviru projekta.

Permakulturni centar Radiofar

Jelena Stevanovic

Stvaranje otvorenog edukacijskog centra kao pokaznog modela ekološki održivog i socijalno osvešćenog prostora po principima permakulture.
Projektom planiramo da na afirmativan i edukativan način predstavimo permanentnu agrikulturu( trajnu, prirodnu poljoprivredu) i život u skladu sa prirodom putem interaktivnih radionica, predavanjima i praktičnom primenom znanja na našem prostoru
(placu od 70 ara) za sve zainteresovane osobe, organizacije i grupe ljudi svih starosnih kategorija, od dece do penzionera kao i osobama sa posebnim potrebama. Permakulturni centar bio bi naš najvažniji projekat, mesto susreta i sastajanja,učenja, proizvodnje i rada i praktičan primer i model održivog razvoja u energetici, ekologiji, prirodnom graditeljstvu i poljoprivredi sa socijalnim aspektima i aktivizmom.
Pružanje znanja, informacija i iskustava iz oblasti eko tehnologija različitim grupama korisnika. Izvodjenje permakulturnih projekata, seminara i radionica kojima se učesnici uvode u permakulturu.

FINALISTA: Pričam ti priču

Bojana Brajkov

Pričam ti priču je projekat čija je misija promovisanje umetnosti i veštine storytelling-a kako bi se odala počast i slavila različitost ali i zajedništvo ljudskog iskustva.

Storytelling ili pričanje priča jeste iskonska potreba ljudi, najstarije prenošenje znanja, iskustava, istorije. Pojavom pisma i kasnijih tehnologija za zapis podataka ono polako gubi primat, ali je i dalje jednako važno na nivoima mikronarativa, u mikro svetu pojedinca i njihovih porodica i prijatelja.
Cilj projekta jeste vraćanje ovog vida komunikacije, gde će ljudi različitih profila, socijalnih prilika, marginalizovanih grupa, starosne dobi, proći kroz radionice i obuke o storytelling-u, a potom pred publikom ispričati svoju jedinstvenu priču.
Ukupno 15 pripovedača, i prezentacija u 3 grada (po 5 u svakom).
Želimo da čujemo priče, na početku iz Srbije, a kasnije sa Balkana i šire.
Postprodukcija materijala i prezentovanje istih kroz različite kanale (YT, radio, TV) i završna izložba.

IT & Gaming televizija

Aleksandar Gligorijević

Novi TV kanal u sklopu SBB-ove grupe koji će se baviti informacionim tehnologijama i gaming industrijom na način prilagođen svim ljubiteljima ova dva polja. Želimo da omplemenimo programsku šemu televizijom koja bi ispred malih ekrana vratila sve gejmere i IT zaluđenike, jer činjenica je da oni u današnje vreme TV zanemaraju, a imaju ga u kući. Uključićemo YouTubere koji bi pravili sadržaj i premijerno ga prikazivali na TV kanalu, a onda te klipove objavljivali na svoje kanale. Prenosićemo uživo najvažnije IT i Gaming događaje koji se dešavaju u regionu. Napravićemo naš studio, u njemu snimatii emisije i pozivati zanimljive goste. Trudićemo se da sav sadržaj bude primeren deci i pre svega nosi edukativnu poruku.

Catering "Food waste"

Tijana Ljubenovic

Skoro trećina proizvedene hrane u svetu se baca koja je mogla biti upotrebljena. Trgovinski lanci i restorani svakodnevno bacaju na tone hrane, što predstavlja i jedan od velikih izazova današnjice.
Jedna od ideja kako da se podigne svest o ovoj temi bi bila osnivanje catering-a koji pravi hranu od „food waste“ (hrana koja se više ne može prodavati
u prodavnicama, a nije joj istekao rok) koji nudi svoje usluge nevladinim i drugim organizacijama
koje se bave zaštitom životne sredine i koriste usluge cateringa tokom organizovanja
seminara, konferencija.
Postojale bi i brošure sa korisnim savetima o čuvanju namirnica koje bi bile dostupne svim građanima i delile bi se kupcima u supermarketima ukoliko se kupe proizvodi koji se smatraju zdravim i održivim.

FINALISTA: Proširenje ponude MMDS i Wireles internet

Milivoj Malešev

Osnovna ideja je proširenje ponude na korisnike u celoj Srbiji koji nisu u zoni pokrivanja KTV-a, a koji imaju problem sa prijemom signala putem TTV-a ili im postojeća ponuda nije dovoljno dobra.
Odnedavno, otvorena je poslovnica u Subotici, gde u osnovnoj ponudi kanala postoji nekoliko programa na mađarkom jeziku, slično je i u Somboru. Jedan deo ideje odnosi se na kreiranje posebnog, intrenacionalnog paketakoji bi imao bogatiju ponudu kanala na jezicima nacionalnih manjina, koji bi bio dostupan u osnovnoj ponudi, svim korisnicima koji to žele. Drugi deo ideje odnosi se na distribuciju ovog paketa kroz sve platforme. Treći deo ideje je MMDS prenos signala. Pokretanje platforme koja bi nas približila svakom korisniku sa postojećom zemaljskom antenom, koji bi uz prostu instalaciju DVBT2 uređaja sa dekoderom imao pristup celokupnoj našoj ponudi bez naše obaveze održavanja sistema. Cilj ideje je povećanje baze korisnika, podizanje kvaliteta usluge i uticaj na konkurenciju.

Go Green aplikacija

Tijana Ljubenovic

Zašto ne bismo imali sve na jednom mestu? Od informacije do realizacije.
Ideja aplikacije GoGreen je da svakom pojedincu, a pre svega mladima pruži razne informacije, inovacije i aktuelnosti iz oblasti zaštite životne sredine u našoj zemlji, a pre svega ih poveže i omogući im da ostvare svoje eko sanjarije. Na jednom mestu bismo mogli da nađemo svakodnevne savete kako biti eco friendly, gde možemo da kupimo organske proizvode, gde možemo da recikliramo, saveti za upcycling, koje obuke i treninzi postoje, gde možemo da nađemo praksu, eko turizam, edukativna literatura i zakoni, aktivnosti civilnog sektora i dosadašnje inovacije mladih talenata.
Go Green bi imao i interaktivni karakter gde će se chat-ovati (postavljati pitanja, predlagati ideje i razmenjivati iskustva).
Ovo bi bio samo delić, a aplikacija bi pružala mnogo više.

Minibasket Festivali

Bojan Golubović

U poslednjih godinu dana predstavili smo koncept Minibasket Festivala (http://www.rksis.rs/minibasket-festivali). U 7 gradova na teritoriji Istočne Srbije organizovali smo Festivale, na kojima je učešće uzelo oko 2000 dece iz preko 30 klubova.
Ideja nam je bila da se što veći broj mališana aktivira i na taj način unapredi svoje zdravlje, uspeh u školi i zadovoljstvo životom. Na taj način unapređuju svoj timski duh, zajedništvo, stvaraju pozitivne socijalne relacije među sobom.
Želja nam je da od jeseni povećamo broj Festivala na 10 i da preko 3000 deteta uzmu učešće.
S obzirom da sva deca istovremeno ne mogu igrati basket, želja nam je da obogatimo program festivala, interaktivnim igricama (znanja+sport) i nagradama za najuspešnije u njima.

Mreza

Denis Milinkovic

Skenirajući srednjoškolski sistem u Srbiji kao najveće probleme izdvajamo nemotivisanost, loš kvalitet nastave i lošu komunikaciju sa nastavnicima. Zato Vam danas šaljemo ovu prijavu sa ciljem da unapredimo srednjoškolski sistem i popravimo ove probleme.

Kombinujući elemente modernih društvenih mreža i web platformi za komunikaciju između profesora i studenta, razvili smo prvu edukativnu socijalnu mrežu. Učenici imaju priliku da upoznaju osobe sa istim interesovanjima, sa njima raspravljaju i druže se okupljeni oko zajedničkih tema ili učestuju na zajedničkim vannastavnim projektima. Pored oblika društvene mreže Mreža predstavlja i medijum za formlanu komunikaciju između nastavnika, škole i učenika. Ali i mesto za komunikaciju između samih nastavnika gde će isti deliti metode i materijale kojima se unapređuje i modernizuje nastava i provera gradiva. Mreža je prva multifuncionalna platforma koja se sadržajem razlikuje od ostalih mreža i svojim formalnim karakterom je savršena za SŠ.

Budi svoja promena!

Natasa Miljanovic Todorovic

Kao odgovor na degradaciju drustva i vrednosti, koja se progresivno desava usled negativnih promena, koja je sa sobom donela apatiju vecine clanova naseg drustva,osnovan je razvojni centar EVOLVE,kao mesto sa kog ce krenuti inicijalni impuls ka pozitivnoj drustvenoj promeni.Stanje pojedinca oslikava stanje u drustvu.Mozda pojedinac ne moze da promeni svet, ali moze da je inicira kroz sopstvenu promenu.EVOLVE centar je zamisljen kao “sigurno mesto” gde ce svako kroz razlicite aktivnosti (skola zivotnih vestina,radionice,treninzi,koucing,tim bilding,psihoterapija,savetovanje…) imati priliku da u moru drustveno “nametnitih” uloga otkrije svoju autenticnost,sebe,svoje vrednosti ,potencijale i dobije podrsku da kreira i zivi SVOJ zivot,menja i stvara drustvo po svojoj meri.Promena drustva pocinje upravo na nivou svakog pojedinca.Nema gotovih resenja,drustveno nametnutih uloga,uniformnosti i kalupa.Verujemo u moc pojedinca da kreira novu stvarnost. “Budi promena koju zelis da vidis u svetu”

Razvoj Jodne banje u Novom Sadu kao zdravstvenog i turističkog kompleksa

Branislav Milićević

Banjski i zdravstveni turizam, kao i sve druge strane turizma, su jedan od retkih sektora ekonomije koji na globalnom nivou beleže skoro konstantan rast i, uzimajući u obzir demografski trend starenja populacije u Evropi, može se očekivati dalji rast. Banje su među najposećenijim destinacijama u Srbiji i kao takve su prepoznate u Strategiji turizma Republike Srbije, ali ne i Jodna banja u Novom Sadu. Istovremeno, samo banja Morahalom u Mađarskoj, čija voda je takođe jodna, godišnje privlači oko 500.000 posetilaca skoro isključivo zahvaljujući banjskom turizmu, od kojih oko 200.000 turista iz Srbije. Među tih 200.000 turista mnogi su iz Novog Sada.

Za razliku od većine drugih banja, Jodna banja se nalazi u gradu, čim ne samo da može da bude kombinuje banjski sa urbanim turizmom (što je pogodnost za privlačenje mlađih kategorija turista), već i na široj teritoriji grada živi dovoljan broj ljudi da kompleks bude ekonmski održiv, posebno imajući u vidu hronične gužve na gradskim bazeni

Posadi drvo kao suvenir / tree as souvenirs

Marija Vasilić

Očuvanje i revitalizacija čovekove okoline je ključna za našu budućnost. Drveće ima ogromnu ulogu i zato je važno imati kontinuitet u sadnji drveća.
Moja ideja je da se suvenir kao najprepoznatljiviji element posete turista jedne zemlje ili grada iskoristi kao mehanizam za pošumljavanje.
Pod porukom "plant a tree as a souvenir/posadi drvo kao suvenir" pozivamo turiste da kupe sadnicu i naprave dugogodisnju vezu sa mestom koje su posetili. Kao memorabiliju ideja je da imamo online platformu na kojoj ce svi koji kupe sadnicu imati mogucnost da vide gde je posadjena. Mislim da ideja ima globalni potencijal i da ima jednostavan mehanizam koji je nezavisan od kulturoloških i geografskih razlika

Eko zona Štavica - Rudnik

Anica Rašković

Ono čemu težimo je promovisanje neformalnog obrazovanja i održivih načina življenja u prirodnom okruženju i kroz formu samoodržive zajednice. Cilj je centar za sve koji žele da rade na otkrivanju ličnih potencijala,steknu znanja i veštine,povežu se sa ljudima i na licu mesta iskuse život u skladu sa prirodom.Prvu fazu projekta smo ispunili koristeći sopstvene resurse i uz podršku porodice,prijatelja i volontera.Sve što smo stvorili je učionica koja nam omogućava da učimo kroz iskustvo i da na licu mesta implementiramo naučeno.Obezbedili smo imanje,životinje,baštu,izgradili dve kob kuće i sanirali objekte koji su već bili tu.Tako smo učili o eko-gradnji,obnovljivim izvorima energije,organskom baštovanstvu i permakulturi.Glavni cilj projekta,sa kojim i apliciramo i za koji nam je potrebna podrška,jeste izgradnja infrastrukture koja bi omogućila uslove za dalji razvoj,a koja bi mogla da se koristi u gorenavedene svrhe,kao smeštajni kapacitet i prostor za održavanje raznih aktivnosti.

Hoćemo ormariće u našoj školi!

Dimitrije Golubović

Sve je počelo na jednom času gradjanskog vaspitanja...
Američka asocijacija ortopedskih hirurga preporučuje da težina ranca ne bi trebalo da bude veća od 10 do 15 odsto težine deteta, ali po statistici koju smo obavili na času gradjanskog (izmerili smo težinu ranca i pitali 13 učenika za težinu) otkrili smo da 9/13 dece ima pretežak ranac, a ostala 4 deteta su na samoj granici. Takodje, veoma je važan podatak da medju ta 4 deteta nema nijedne devojčice što znači da su devojčice najviše na udaru teških rančeva. Na času gradjanskog smo napravili i maketu kako bi trebao da izgleda ormarić. Zbog toga što su deca do 4. razreda najviše an udaru i zbog toga što po dva odeljenja dele jednu učionicu odlučili smo da odradimo po jedan ormarić za jednu učionicu. Ormarić bi bio podeljen na dva dela. Deca bi svoje knjige ostavljala u ormarić tako da ne bi morali da nose knjige kući.

Automobil

Olivera Mitić

Imam izum automobila za bezbednost ljudi ,ali intelektualna svojina nije zaštićena.Potrebno je da platim PCT prijavu kako bih zaštitila izum.Treba da se ispita odgovarajućim testovima i onda može da se proizvodi.Volela bih da svojim izumom doprinesem bezbednosti u saobraćaju i sprečim stradanja ljudi.

FINALISTA: Budućnost je sada!

Firchie Think Tank Studio

Budućnost je sada! je televizijski i programski format koji će omogućiti dostupnost kvalitetnih kulturnih sadržaja publici svih uzrasta širom Srbije tokom cele godine. Ideja je da se putem SBB servisa i kanala omogući ljubiteljima dobrog zvuka, teatra, stand-up komedije (koja dobija na popularnosti) da prate savremenu domaću i stranu umetničku produkciju ali i da se podsete opusa najvećih regionalnih i svetskih zvezda u proteklih 30 godina. Kroz kolažne emisije kreirane na osnovu bogate arhive kvalitetnih koncertnih snimaka i intervjua sa najznačajnijim muzičarima, glumcima, komičarima kao i kroz direktna uključenja putem live-stream-a sa koncerata i predstava u Firchie Think Tank Studiju u Novom Sadu, želimo da ponudimo alternativu preovlađujućim, a toliko puta spominjanim kič i šund sadržajima na televiziji. Želimo da publika u svakom kutku Srbije ima mogućnost izbora - da posluša dobar koncert i pogleda najnoviju predstavu i time „nahrani“ svoju dušu i obogati sopstveno iskustvo.